Chcem u Vás absolvovať kurz cez Repas ako na to?

Pre absolvovanie kurzu cez Repas je podmienkou byť evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Každému úradu prideľujú určitý balík financií na určité obdobie z ktorých sa financujú kurzy cez Repas pre žiadateľov ktorí spĺňajú podmienky pre Repas. Presné podmienky komu kurz schvália a komu nie Vám bude vedieť povedať prislušný Úrad práce. V každom prípade podať si žiadosť Vás nič nestojí.

Teraz si povieme ako na to.

Ak chcete absolvovať kurz cez Repas je potrebné najskôr ísť na príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny kam patríte a vypýtať si tlačivá na Repas. Niekedy majú úrady práce tlačivá aj na svojom webovom sídle k stiahnutiu, ale odporúčame si preveriť u pracovníčky z oddelenia pre vzdelávanie a Repasy či sú tieto tlačivá aktuálne predtým ako si ich stiahnete a vytlačíte a vyplnené odovzdáte.

S potrebnými tlačivami z Úradu práce prídete k nám , vyplníme ich a následne odovzdávate vyplnené tlačivá s našou pečiatkou a podpisom na príslušný úrad práce. Tlačivá musia byť s originálnou pečiatkou a podpisom aby Vám tlačivá boli na úrade akceptované preto je nutné prísť osobne, žiaľ online to nie je možné, na úrade by Vám ich vrátili.

Pre viac info pripájame link na úrad práce pre viac info o Repase https://www.upsvr.gov.sk/br/sluzby-zamestnanosti/re-pas.html?page_id=585962

Pripájame link na kontaktaktnú tabuľku úradu práce v Trnave pre oddelenie poradenstva a vzdelávania https://www.upsvr.gov.sk/tt/kontakty/oddelenie-poradenstva-a-vzdelavania.html?page_id=983240

Ak patríte pod iný úrad ako Trnava ľahko si na internete vyhľadáte príslušný úrad a kontaktujete tam oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Dôležitá informácia: vyplnené tlačivá treba odovzdať najneskôr 14 pracovných dní pred otvorením kurzu inak Vám ho úrad práce nebude mať čas schváliť preto si svoj kurz plánujte v dostatočnom časovom predstihu aby ste mali čas všetko potrebné vybaviť. Odporúčame odovzdať tlačivá aj 1 mesiac pred plánovaným otvorením kurzu aby ste neprepásli svoju príležitosť na financovanie.

Termíny kurzov máme vždy vypísané v dostatočnom časovom predstihu na našej web stránke v sekcii https://www.nailfashion.sk/rozpis-kurzov-skoliaceho-strediska-nail-fashion/

Pred Vašou návštevou si prosím dohodnite termín návštevy na tel. č. 0915 350 347 aby sme sa Vám mohli plnohodnotne venovať.