Oktobrový kurz začíname 10.10.2017 Prihláste sa už dnes!

Prihlášky môžete zasielať na info@nailfashion.sk

Prihlášky nájtete aj tu: http://www.nailfashion.sk/wp-content/uploads/2015/12/Nail-Fashion-Prihl%C3%A1%C5%A1ka-Ponuka-kurzov.pdf

Please follow and like us: